KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  Semakan Dan Pembayaran Balik Pinjaman Secara Online (e-Payment)  
  Versi Bahasa
Jumaat, 25 Apr 2014
Talian Hotline: 03-8321 7124
KAEDAH BAYARAN BALIK PINJAMAN PELAJARAN
Pembayaran Melalui Bank Draf dan Kiriman Wang
Dibuat atas nama 'Ketua Akauntan Kementerian Pendidikan Malaysia' sila tuliskan Nama, No Kad Pengenalan ( Baru & Lama ), No Telefon Bimbit / Rumah di belakang Bank Draf / Kiriman Wang dan dialamatkan ke :
Setiausaha Bahagian,
Bahagian Tajaan Pendidikan ,
Kementerian Pendidikan Malaysia,
Aras 1, Blok 2251, Bangunan Mustapha Kamal,
Jalan Usahawan 1,
63000 Cyberjaya, Selangor.
Pembayaran Melalui Arahan Tetap Kepada Bank (Standing Instruction)
Peminjam dikehendaki berurusan terus dengan pihak bank masing-masing yang menyediakan kemudahan tersebut. Bayaran hendaklah dibuat atas nama 'Ketua Akauntan Kementerian Pendidikan Malaysia' dalam bentuk Bank Draf ( Banker's Cheque ). Pihak bank akan menghantar bank draf tersebut kepada Bahagian Tajaan Pendidikan, KPM. Kadar ansuran/bayaran hendaklah mengikut jadual yang ditetapkan oleh KPM.
Pembayaran Melalui Arahan Potongan Gaji (APG)
Peminjam yang ingin mebuat pembayaran melalui APG diminta menulis surat kepada KPM dengan menyertakan maklumat berikut :
- No Gaji/Pekerja; dan
- Nama dan Alamat Majikan yang menguruskan gaji
- Sesalinan penyata gaji terkini.
Pembayaran Melalui Kaunter Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) **Bermula 7 Sept 2007
1.Peminjam hendaklah menggunakan Borang Slip Pembayaran Bil yang disediakan di kaunter semua cawangan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB).
2.Langkah-langkah pembayaran :
a) Sila isikan maklumat dalam slip pembayaran iaitu :
i. Nama
ii. No. Kad Pengenalan
iii. Bayaran kepada - Kementerian Pendidikan
iv. Jenis Bayaran - Bayaran Pinjaman Pelajaran
v. Tentukan cara bayaran sama ada secara tunai / debit akaun / bank draf.
vi. Jumlah bayaran (RM)
b) Setiap transaksi akan dikenakan caj perkhidmatan sebanyak RM 2.00.
c) Sila pastikan peminjam penyimpan salinan pendua Slip Pembayaran Bil yang akan
dikembalikan oleh pihak bank sebagai bukti pembayaran.
Pembayaran Bil Melalui Perbankan Internet Bank Islam
1.Peminjam mempunyai akaun BIMB. Sila layari www.bankislam.com.my
a) Klik logo "Internet Banking Login" dan tekan butang "ok" pada "Security Alerts".
b) Masukkan ID pengguna dan kata laluan untuk memasuki sistem Perbankan
Internet Bank Islam.
c) Pilih "Bill Presentment" pada bahagian "Bill Payment".
d) Pilih Penyedia Perkhidmatan pada bahagian senarai penyedia perkhidmatan.
e) Masukkan No Kad Pengenalan pada ruang Kad Pengenalan dan klik "next".
f) Senarai bil akan dipaparkan. Pilih bil yang hendak dibayar dan klik "pay".
g) Maklumat bil yang hendak dibayar akan dipaparkan. Pilih "source account"
yang hendak di debitkan dan masukkan jumlah amaun yang hendak dibayar
dan klik "pay".
h) Skrin berikutnya akan menyenaraikan maklumat bayaran yang perlu disahkan.
i) Klik "Confirm" untuk meneruskan pembayaran atau sebaliknya.
j) Skrin berikut akan menunjukkan makluman bayaran yang telah dilakukan.
Pelanggan adalah dinasihatkan untuk membuat salinan makluman bayaran
yang dilakukan sebagai rujukan.
Pembayaran Tunai
Sila berurusan di kaunter Bahagian Tajaan KPM.
Cek Persendirian
Dibuat atas nama Ketua Akauntan Kementerian Pendidikan Malaysia.Sila tuliskan no kad pengenalan baru dan lama dan no telefon bimbit di belakang cek dialamatkan ke :
Setiausaha Bahagian,
Bahagian Tajaan Pendidikan ,
Kementerian Pendidikan Malaysia,
Aras 1, Blok 2251, Bangunan Mustapha Kamal,
Jalan Usahawan 1,
63000 Cyberjaya, Selangor.
Pembayaran Melalui Kaunter Pos Malaysia. **Bermula 26 Mac 2013
1.1. Pelanggan hendaklah mengisi Borang Pos Akaun 39 yang disediakan di kaunter Pos Malaysia Berhad (PMB).
2. Sila isikan maklumat berikut dalam borang tersebut: :
i) Nama
ii) No Kad Pengenalan
iii) Alamat
iv) Jenis Bayaran - Bayaran Pinjaman Pelajaran/Ganti Rugi
v) Jumlah bayaran (minimum RM50.00)
3. Setiap transaksi akan dikenakan caj perkhidmatan sebanyak RM2.00.
Pemberitahuan : Kepada peminjam pinjaman pelajaran Kementerian Pendidikan Malaysia yang membayar melalui kaunter Pos Malaysia, sila bawa bersama notis/surat peringatan yang dikeluarkan oleh Bahagian Tajaan Pendidikan untuk mempercepatkan urusan bayaran.
Pembayaran Melalui Portal PosOnline.
1.Sila layari www.posonline.com.my.
2.Klik menu "Bill Payment" dan tekan butang "Register" (bagi pendaftaran pertama).
3.Masukkan ID pengguna dan kata laluan untuk melayari sistem PosOnline.
i) Pilih "Kementerian Pendidikan Malaysia" pada menu "Service Online".
ii) Masukkan No. Kad Pengenalan dan tekan "Submit".
iii) Pilih jenis bayaran Pinjaman/Ganti Rugi, masukkan nombor telefon, amaun (minimum RM50.00) dan tekan "Submit'.
iv) Skrin berikutnya akan menyenaraikan maklumat bayaran yang perlu disahkan. Tekan "Confirm" untuk meneruskan pembayaran.
v) Senarai bil akan dipaparkan. Tekan "Proceed to checkout".
vi) Pilih saluran bayaran (Payment channels) yang hendak digunakan dan tekan "Submit'.
vii) Sistem akan paparkan gerbang bayaran (Payment gateway page) bagi saluran yang telah dipilih.
viii) Login menggunakan ID pengguna dan password bagi memasuki saluran tersebut.
ix) Semak maklumat bayaran dan tekan "Confirm".
4. Setiap transaksi akan dikenakan caj perkhidmatan sebanyak RM0.50.