Semakan Dan Pembayaran Balik Pinjaman Secara Online (e-Payment)  
  Versi Bahasa
Khamis, 28 Mei 2015
Talian Hotline: 03-8321 7124
KAEDAH BAYARAN BALIK PINJAMAN PELAJARAN
Pembayaran Melalui Bank Draf dan Kiriman Wang
Dibuat atas nama 'Ketua Akauntan Kementerian Pendidikan Malaysia' sila tuliskan Nama, No Kad Pengenalan ( Baru & Lama ), No Telefon Bimbit / Rumah di belakang Bank Draf / Kiriman Wang dan dialamatkan ke :
Setiausaha Bahagian,
Bahagian Tajaan Pendidikan ,
Kementerian Pendidikan Malaysia,
Aras 1, Blok 2251, Bangunan Mustapha Kamal,
Jalan Usahawan 1,
63000 Cyberjaya, Selangor.
Pembayaran Melalui Arahan Tetap Kepada Bank (Standing Instruction)
Peminjam dikehendaki berurusan terus dengan pihak bank masing-masing yang menyediakan kemudahan tersebut. Bayaran hendaklah dibuat atas nama 'Ketua Akauntan Kementerian Pendidikan Malaysia' dalam bentuk Bank Draf ( Banker's Cheque ). Pihak bank akan menghantar bank draf tersebut kepada Bahagian Tajaan Pendidikan, KPM. Kadar ansuran/bayaran hendaklah mengikut jadual yang ditetapkan oleh KPM.
Pembayaran Melalui Arahan Potongan Gaji (APG)
Peminjam yang ingin mebuat pembayaran melalui APG diminta menulis surat kepada KPM dengan menyertakan maklumat berikut :
- No Gaji/Pekerja; dan
- Nama dan Alamat Majikan yang menguruskan gaji
- Sesalinan penyata gaji terkini.
Pembayaran Melalui Kaunter Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) **Bermula 7 Sept 2007
1.Peminjam hendaklah menggunakan Borang Slip Pembayaran Bil yang disediakan di kaunter semua cawangan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB).
2.Langkah-langkah pembayaran :
a) Sila isikan maklumat dalam slip pembayaran iaitu :
i. Nama
ii. No. Kad Pengenalan
iii. Bayaran kepada - Kementerian Pendidikan
iv. Jenis Bayaran - Bayaran Pinjaman Pelajaran
v. Tentukan cara bayaran sama ada secara tunai / debit akaun / bank draf.
vi. Jumlah bayaran (RM)
b) Setiap transaksi akan dikenakan caj perkhidmatan sebanyak RM 2.00.
c) Sila pastikan peminjam penyimpan salinan pendua Slip Pembayaran Bil yang akan
dikembalikan oleh pihak bank sebagai bukti pembayaran.
Pembayaran Melalui ATM Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)
1.Pilih menu LAIN-LAIN.
2. Pilih menu PEMBAYARAN BIL / YURAN IPT
3. Pilih menu YURAN IPT / BILL PRESENTMENT
4. Pilih Akaun Pembayar (akaun yang akan didebit)
5. Masukkan No. Kad Pengenalan
6. Pilih Bil yang ingin dibayar
7. Sahkan maklumat Peminjam dan masukkan wang ingin dibayar
8. Transaksi selesai dan ambil Resit
Pembayaran Melalui CDM Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)
1.Pilih menu YURAN IPT / BILL PRESENTMENT
2. Masukkan No Kad Pengenalan Pelajar
3. Pilih Bil (MOE)
4. Sahkan maklumat Peminjam dan masukkan wang
5. Sahkan jumlah kemasukkan wang
6. Transaksi selesai dan ambil Resit
Pembayaran Melalui Perbankan Internet Rhb NOW
Peminjam yang mempunyai akaun RHB, sila layari www.rhb.com.my
1.Klik logo "Login".
2. Masukkan ID pengguna dan kata laluan untuk memasuki sistem Perbankan Internet RHB NOW.
3. Pilih "Bill Pay" dan masukkan One Time Password (OTP) untuk meneruskan urusniaga. OTP dihantar ke telefon bimbit pelanggan melalui SMS.
4. Klik "Other Biller".
5. Untuk pembayaran kali pertama atau bayaran sekali, pilih "Open Payment".
6. Pilih Kementerian Pendidikan Malaysia pada senarai "Billers".
7. Masukkan maklumat berkaitan dan amaun yang ingin dibayar. Pilih "Payment Code" mengikut jenis bayaran yang ingin dibuat.
8. Masukkan OTP untuk melengkapkan urusniaga.
9. Semak butiran yang telah dimasukkan dan klik "Submit" beserta OTP untuk meneruskan proses pembayaran.
10.Skrin berikutnya akan menunjukkan makluman bayaran yang telah dibuat. Pelanggan adalah dinasihatkan untuk membuat salinan makluman bayaran yang dilakukan sebagai rujukan.
Pendaftaran untuk pembayaran berulang
1.Pilih urusan "Manage Favourite".
2. Klik pilihan "Add Favourite" dan pilih Kementerian Pendidikan Malaysia daripada senarai "Billers".
3. Klik butang "Next".
4. Masukkan maklumat yang diperlukan.
5. Klik butang "Preview" untuk meneruskan urusniaga.
6. Masukkan OTP dan klik butang "Submit".
7. Urusniaga selesai.
Untuk bayaran berulang
1.Pilih Kementerian Pendidikan Malaysia dari senarai yang telah didaftarkan.
2. Klik butang "Next".
3. Masukkan jumlah bayaran. Pilihan boleh dibuat untuk bayaran segera, bayaran tarikh masa hadapan atau bayaran berkala.
4. Semak butiran yang telah dimasukkan dan klik "Submit" untuk meneruskan proses pembayaran (tiada OTP diperlukan).
5. Skrin berikutnya akan menunjukkan makluman bayaran yang telah dibuat. Pelanggan adalah dinasihatkan untuk membuat salinan makluman bayaran yang dilakukan sebagai rujukan.
Pembayaran Bil Melalui Perbankan Internet Bank Islam
1.Peminjam mempunyai akaun BIMB. Sila layari www.bankislam.com.my
a) Klik logo "Internet Banking Login" dan tekan butang "ok" pada "Security Alerts".
b) Masukkan ID pengguna dan kata laluan untuk memasuki sistem Perbankan
Internet Bank Islam.
c) Pilih "Bill Presentment" pada bahagian "Bill Payment".
d) Pilih Penyedia Perkhidmatan pada bahagian senarai penyedia perkhidmatan.
e) Masukkan No Kad Pengenalan pada ruang Kad Pengenalan dan klik "next".
f) Senarai bil akan dipaparkan. Pilih bil yang hendak dibayar dan klik "pay".
g) Maklumat bil yang hendak dibayar akan dipaparkan. Pilih "source account"
yang hendak di debitkan dan masukkan jumlah amaun yang hendak dibayar
dan klik "pay".
h) Skrin berikutnya akan menyenaraikan maklumat bayaran yang perlu disahkan.
i) Klik "Confirm" untuk meneruskan pembayaran atau sebaliknya.
j) Skrin berikut akan menunjukkan makluman bayaran yang telah dilakukan.
Pelanggan adalah dinasihatkan untuk membuat salinan makluman bayaran
yang dilakukan sebagai rujukan.
Pembayaran Tunai
Sila berurusan di kaunter Bahagian Tajaan KPM.
Cek Persendirian
Dibuat atas nama Ketua Akauntan Kementerian Pendidikan Malaysia.Sila tuliskan no kad pengenalan baru dan lama dan no telefon bimbit di belakang cek dialamatkan ke :
Setiausaha Bahagian,
Bahagian Tajaan Pendidikan ,
Kementerian Pendidikan Malaysia,
Aras 1, Blok 2251, Bangunan Mustapha Kamal,
Jalan Usahawan 1,
63000 Cyberjaya, Selangor.
Pembayaran Melalui Kaunter Pos Malaysia. **Bermula 26 Mac 2013
1.1. Pelanggan hendaklah mengisi Borang Pos Akaun 39 yang disediakan di kaunter Pos Malaysia Berhad (PMB).
2. Sila isikan maklumat berikut dalam borang tersebut: :
i) Nama
ii) No Kad Pengenalan
iii) Alamat
iv) Jenis Bayaran - Bayaran Pinjaman Pelajaran/Ganti Rugi
v) Jumlah bayaran (minimum RM50.00)
3. Setiap transaksi akan dikenakan caj perkhidmatan sebanyak RM2.00.
Pembayaran Melalui Portal PosOnline.
1.Sila layari www.posonline.com.my.
2.Klik menu "Bill Payment" dan tekan butang "Register" (bagi pendaftaran pertama).
3.Masukkan ID pengguna dan kata laluan untuk melayari sistem PosOnline.
i) Pilih "Kementerian Pendidikan Malaysia" pada menu "Service Online".
ii) Masukkan No. Kad Pengenalan dan tekan "Submit".
iii) Pilih jenis bayaran Pinjaman/Ganti Rugi, masukkan nombor telefon, amaun (minimum RM50.00) dan tekan "Submit'.
iv) Skrin berikutnya akan menyenaraikan maklumat bayaran yang perlu disahkan. Tekan "Confirm" untuk meneruskan pembayaran.
v) Senarai bil akan dipaparkan. Tekan "Proceed to checkout".
vi) Pilih saluran bayaran (Payment channels) yang hendak digunakan dan tekan "Submit'.
vii) Sistem akan paparkan gerbang bayaran (Payment gateway page) bagi saluran yang telah dipilih.
viii) Login menggunakan ID pengguna dan password bagi memasuki saluran tersebut.
ix) Semak maklumat bayaran dan tekan "Confirm".
4. Setiap transaksi akan dikenakan caj perkhidmatan sebanyak RM0.50.