Semakan Dan Pembayaran Balik Pinjaman Secara Online (e-Payment)  
  Versi Bahasa
Sabtu, 30 Mei 2015
Talian Hotline: 03-8321 7124
Mutiara Kata :
i.     "Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahawa seorang lelaki telah bertanya kepada Baginda
         Rasullullah S.A.W tentang saudaranya yang mati dengan meninggalkan hutang. Jawab Baginda :
         Dia terpenjara dengan hutangnya dan bayarlah."
ii.    "Barang siapa yang mengambil pinjaman dengan niat melunaskan Allah akan memudahkan
         pembayarannya, dan dengan niat melesapkan, maka Allah akan membinasakan orang itu."
(Riwayat Al-Bukhari)
Pengumuman Penting :
Sila semak status pembayaran e-Payment anda 48 jam selepas membuat pembayaran
 
PANDUAN
Pinjaman
Pinjaman ialah bantuan kewangan yang perlu dibayar balik. Semua pelajar dan pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang menerima tajaan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dalam bentuk 'pinjaman' adalah dikehendaki membayar balik pinjaman sebagaimana yang dinyatakan dalam perjanjian yang ditandatangani dengan Kerajaan. Setiap pinjaman KPM yang diterima tidak boleh ditukarkan kepada biasiswa walaupun mendapat keputusan yang cemerlang.
Pinjaman Boleh Ubah
Pinjaman Boleh Ubah ialah bantuan yang diberikan kepada PPP/pelajar yang mengikuti kursus di peringkat Ijazah Pertama di Institusi Pengajian Tinggi Awam tempatan atau luar Negara dan layak dipertimbangkan untuk mendapat kemudahan bayaran 25% sekiranya memenuhi syarat-syarat berikut:
          i.   Mendapat purata CGPA 2.75 dan ke atas;
          ii.  Menamatkan pengajian dalam tempoh kursus yang ditetapkan tanpa pelanjutan.
          iii. Mengemukakan permohonan dalam tempoh satu (1) tahun dari tarikh konvokesyen.
          iv.  Tidak menukar bidang/kursus pengajian.
          v.   Bebas dari sebarang tindakan tatatertib sama ada oleh KPM atau Universiti.
Proses Pembayaran Balik Pinjaman Pelajaran
1.    Peminjam menerima Notis Pembayaran Penuh daripada Bahagian Biasiswa, KPM dalam tempoh 6
       bulan selepas menamatkan pengajian. (Sila hubungi Bahagian Biasiswa, KPM sekiranya tidak
       menerima Notis Pembayaran Penuh).
2.    Mengembalikan dengan segera Borang A (Borang Kemaskini Maklumat Peminjam).
3.    Mengemukakan permohonan bayaran 25% bagi peminjam program Ijazah Pertama yang layak        dengan mengemukakan :
       i.    Sesalinan transkrip penuh yang disahkan.
       ii.   Sesalinan sijil Ijazah yang disahkan
Tindakan Peminjam
1.    Membuat pembayaran pertama mengikut tarikh mula bayar seperti di jadual pembayaran yang telah
       ditetapkan.
2.    Membuat pembayaran dengan menggunakan kaedah yang ditetapkan.
3.    Memastikan pembayaran dibuat dengan teratur setiap bulan.
4.    Menerima resit daripada Bahagian Biasiswa, KPM atau resit bercetak lain yang diperakui sebagai
       bukti pembayaran.
5.    Melaporkan kepada KPM dengan segera sekiranya terdapat sebarang perubahan alamat termasuk
       alamat penjamin.
6.    Sentiasa menggunakan No. Kad Pengenalan (lama dan baru) apabila berurusan dengan KPM
       berhubung bayaran balik pinjaman.